Artikkelit Sirpa Hynninen

Savoy-teatteri jatkaa toimintaansa nykykokoonpanolla ainakin seuraavan vuoden ajan

Kuva: Jaanis Kerkis

Somessa ja mediassa on tänään 6.10.2022 käyty keskustelua helsinkiläisen Savoy-teatterin kohtalosta. Tässä mennään nyt:

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala teetti elo-syyskuussa selvityksen Savoy-teatterin tulevaisuudesta. Selvityksessä pyrittiin tutkimaan, onko Savoy-teatteri tarpeellinen kulttuuri- ja taidetoimijoille, yleisölle ja Helsingin kaupungille.

Selvityshenkilö Outi Raatikainen (Pink Eminence) laati raportin, johon on koottu tiedot Savoy-teatterin nykytilasta, toimintaympäristöstä, strategiasta sekä hallintomallien vaihtoehdoista.

Raportin perusteella Savoy-teatteri on tärkeä alalle ja yleisölle, ja sen tarjoama monimuotoinen ohjelmisto edellyttää jatkossakin julkista rahoitusta.

Selvityksessä esiteltiin neljä mahdollista tulevaisuuden toimintaskenaariota:

1) Public – private -malli, jossa yksityinen taho vuokraa tilan ja kaupunki solmii tahon kanssa kumppanisopimuksen

2) Savoy-teatterista tulee kaupungin kokonaan omistama konserniyhtiö, jolloin kaupungin tulisi myös tukea toimintaa

3) Savoy-teatteri säilyy kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sisällä, kenties asemoituna jollain uudella tavalla

4) kaupunki luopuu Savoy-teatterista kokonaan (Helsingin kaupunki ei omista tilaa, vaan on vuokralla)

Selvitys on luettavissa täällä

Tiistaina 4.10. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Laura Aalto kertoi Savoy-teatterin henkilökunnalle ja luottamushenkilöille, että Helsingin kaupunki jatkaa neuvotteluja public – private -mallin muodostamiseksi yhteistyössä kiinteistön omistajan kanssa. Tavoitteena on kartoittaa kaupallisten toimijoiden mahdollisuuksia ja muodostaa tahtotila uudenlaisesta toimintamallista vuoden loppuun mennessä. Savoy-teatterin henkilöstön kanssa muodostetaan yt-prosessi ja keskusteluja jatketaan myös jatkuvassa yhteistoiminnassa sekä henkilöstötoimikunnissa.

Mikäli Savoy-teatterin työntekijät eivät jatkossa työskentelisi Savoyssa, Helsingin kaupungin henkilöstöpolitiikan mukaisesti henkilöstölle tarjotaan vaihtoehtoista työtä muualla Helsingin kaupungilla.

Savoy-teatterin henkilökunta on ollut mukana keskusteluissa ja selvityksen eri vaiheissa. Toimialan johdon valitsema suunta, public – private -vaihtoehto, herättää henkilökunnan keskuudessa monenlaisia tunteita ja reaktioita, pelkoa, harmistusta mutta myös uteliaisuutta, koska kovin selvää kuvaa mahdollisesta uudesta mallista ei ole vielä muodostettu.

Jatkamme toistaiseksi, todennäköisesti ainakin vielä vuoden 2023, entiseen tapaan toteuttaen niin tapahtumavuokralaisten kuin omia keikkojamme täysillä ja suurella pieteetillä. Tavoitteemme on toimia parhaalla mahdollisella tavalla kulttuuri- ja taide-elämämme hyväksi ja kansalaisia palvellen.

Keskustelu jatkunee, ja viestimme Savoyn kanavissa, kun tiedämme asiasta enemmän.

Taide ja kulttuuri kuuluvat kaikille!

Linkki selvitykseen

Sirpa Hynninen

Kommentoi